Injil - John 2

งาน​สม‍รส​ที่​หมู่‍บ้าน​คานา

วัน‍ที่​สาม​มี​งาน​สม‍รส​ที่​หมู่‍บ้าน​คา‌นา​ใน​แคว้น​กา‌ลิลี มารดา​ของ​ท่านอี‌ซา​ก็​อยู่​ที่‍นั่น ท่านอี‌ซา​และ​สา‌วก​ของ​ท่าน​ได้​รับ‍เชิญ​ไป​ใน​งาน​นั้น​ด้วย เมื่อ​น้ำ​องุ่น​หมัก1หมด​แล้ว มารดา​ของ​ท่านอี‌ซา​พูดกับ​ท่าน​ว่า “เขา​ไม่‍มี​น้ำองุ่น​หมักแล้ว” ท่านอี‌ซา​ตอบ​นาง​ว่า “แม่ ไม่​ใช่​ธุ‌ระ​ของ​แม่ เวลา​ของ​ลูก​ยัง​มา​ไม่​ถึง” มาร‌ดา​ของ​ท่าน​จึง​บอก​พวก​คน‍ใช้​ว่า “จง​ทำ​ตาม​ที่​ท่าน​สั่ง​เจ้า​เถิด” มี​โอ่ง​หิน​ตั้ง​อยู่​ที่‍นั่น​หก​ใบ เพื่อ​ชำระ​ล้าง​ร่าง‍กาย​ตาม​ธรรม‌เนียม​ของ​พวก‍ยา‌ฮู‌ดี จุ​น้ำ​โอ่ง​ละ​ประ‌มาณ​หนึ่ง‍ร้อย‍ลิตร ท่านอี‌ซา​สั่ง​พวก​คน‍ใช้​ว่า “จง​ตัก​น้ำ​ใส่​โอ่ง​ให้​เต็ม​เถิด” แล้ว​พวก‍เขา​ก็​ตัก​น้ำ​จน​เต็ม​โอ่ง​เสมอ​ปาก แล้ว​ท่าน​สั่ง​พวก‍เขา​ว่า “จง​ตัก​เอา​ไป​ให้​เจ้า‍ภาพ​เถิด” เขา​ก็​เอา​ไป​ให้ เมื่อ​เจ้า‍ภาพ​ชิม​น้ำ​ที่​กลาย​เป็น​น้ำ​องุ่น​หมักแล้ว และ​ไม่‍รู้​ว่า​มา​จาก​ไหน (แต่​คน‍ใช้​ที่​ตัก​น้ำ​นั้น​รู้) เจ้า‍ภาพ​จึง​เรียก​เจ้า‍บ่าว​มา 10 และ​พูด​กับ​เขา​ว่า “ใครๆ เขา​ก็​เอา​น้ำ​องุ่น​หมัก​อย่าง​ดี​มา​ให้​ก่อน เมื่อ​ดื่ม​กัน​มาก​แล้ว​จึง​เอา​ที่​ไม่​ค่อย​ดี​มา แต่​ท่าน​เก็บ​น้ำ​องุ่น​หมัก​อย่าง​ดี​ไว้​จน​ถึง​เดี๋ยว‍นี้” 11 สัญญาณครั้ง​แรก​นี้ท่าน​อี‌ซา​ทำ​ที่​หมู่‍บ้าน​คา‌นา​ใน​แคว้น​กา‌ลิลี และ​ได้​สำแดงสง่า‍ราศี​ของ​ท่าน พวก​สา‌วก​ของ​ท่าน​ก็​ศรัท‌ธา​ใน​ท่าน

12 ภาย‍หลัง​เหตุ‍การณ์​นี้ ท่านอี‌ซา​ไป​ยัง​เมือง​คา‌เปอร‌นา‌อุม2 พร้อม​กับ​มาร‌ดา​และ​บรร‌ดา​น้อง‍ชาย​และ​พวก​สา‌วก​ของ​ท่าน และ​พัก​อยู่​ที่‍นั่น​เพียง​ไม่​กี่​วัน

การ​ชำระ​วิหาร

(มธ.21:12-13; มก.11:15-17; ลก.19:45-46)

13 เทศ‌กาล​ปัส‌กา3,4ของ​พวก‍ยา‌ฮู‌ดี​ใกล้​เข้า​มา​แล้ว ท่านอี‌ซา​ขึ้น​ไปกรุงเย‌รู‌ซา‌เล็ม 14 ท่าน​เห็น​คน​ขาย​วัว ขาย​แกะ ขาย​นก‍พิราบ และ​คน​รับ​แลก​เงิน​นั่ง​อยู่​ตาม​บริ‌เวณ​วิหาร 15 ท่าน​จึง​เอา​เชือก​ทำ​เป็น​แส้​ไล่​คน​เหล่า​นั้น​พร้อม​กับ​แกะ​และ​วัว​ออก​ไป​จาก​บริ‌เวณ​วิหาร เท​เงิน​ทิ้ง​และ​คว่ำ​โต๊ะ​ของ​บรร‌ดา​คน​รับ​แลก​เงิน 16 แล้ว​กล่าว​กับ​พวก​คน​ขาย​นก‍พิราบ​ว่า “เอา​ของ​พวก‍นี้​ออก​ไป อย่า​ทำ​ให้​สถาน​ที่​อัน​บริสุทธิ์​ขององค์อุปถัมภ์​เรา​กลาย​เป็น​ตลาด” 17 พวก​สา‌วก​ของ​ท่าน​ก็​ระลึก​ขึ้น​ได้​ถึง​คำ​ที่​เขียน​ไว้​ว่า “ความ​ร้อน‍ใจ​ใน​เรื่อง​สถาน​ที่​อัน​บริสุทธิ์​ของ​พระ‍องค์​จะ​ท่วม‍ท้น​ข้า‍พระ‍องค์5 18 พวก‍ยา‌ฮู‌ดี​จึง​พูด​กับ​ท่าน​ว่า “ท่าน​จะ​สำแดงสัญญาณ​อะไร​ให้​เรา​เห็น​ว่า ท่าน​มี​สิทธิ์​ทำ​การ​เช่น‍นี้​ได้?” 19 ท่านอี‌ซา​จึง​ตอบ​พวก‍เขา​ว่า “ถ้า​ทำ‌ลาย​วิ‌หาร​นี้​เรา​จะ​สร้าง​ขึ้น​ภาย​ใน​สาม​วัน6 20 พวก​ยา‌ฮู‌ดี​จึง​พูด​ว่า “วิ‌หาร​นี้​เขา​ได้​ใช้​เวลา​ก่อ‍สร้าง​ถึง​สี่‍สิบ‍หก​ปี​แล้ว และ​ท่าน​จะ​สร้าง​ขึ้น​ใหม่​ภาย​ใน​สาม​วัน​หรือ​?” 21 แต่​วิ‌หาร​ที่​ท่าน​กล่าว​ถึง​นั้น​คือ​ร่าง‍กาย​ของ​ท่าน 22 เพราะ​ฉะนั้น​เมื่อ​อัล‌ลอฮฺ​ทรง​ให้​ท่าน​ฟื้น​ขึ้น​จาก​ความ​ตาย​แล้ว พวก‍สา‌วก​ของ​ท่าน​ก็​ระลึก​ได้​ว่า​ท่าน​กล่าว​อย่าง‍นี้ และ​พวก​เขา​ก็​ศรัท‌ธา​ใน​คัมภีร์บริสุทธิ์​และ​ถ้อย‍คำ​ที่​ท่านอี‌ซา​กล่าว​นั้น

ท่านอี‌ซา​รู้‍จัก​มนุษย์​ทุก‍คน

23 ขณะ​ที่​ท่าน​อยู่​ที่​กรุง‍เย‌รู‌ซา‌เล็มใน​เทศ‌กาล​ปัส‌กา​นั้น มี​คน​จำ‍นวน​มาก​ศรัท‌ธา​ใน​นาม​ของ​ท่าน เพราะ​พวก​เขา​เห็น​สัญญาณที่​ท่าน​ได้​ทำ 24 แต่​ส่วน​ท่านอีซา​เอง​ไม่​ได้​วาง​ใจ​คน​เหล่า‍นั้น 25 เพราะ​ท่าน​รู้‍จัก​มนุษย์​ทุก‍คน และ​ท่าน​ไม่​จำ‍เป็น​ที่​จะ​ต้อง​มี​ใคร​มา​เป็น​พยาน​เรื่อง​มนุษย์ เพราะ​ท่าน​เอง​ทราบ​ว่า​อะไร​อยู่​ใน​ตัว​มนุษย์


เครื่องดื่มที่ชาวปาเลสไตน์ดื่มกันเป็นประจำ แม้คัมภีร์บริสุทธิ์ไม่มีบทบัญญัติห้ามดื่มน้ำองุ่นหมัก แต่ก็มีคำเตือนไม่ให้ดื่มน้ำองุ่นหมักจนเกิดความเสียหาย

มธ.4:13

เทศกาลของพวกยาฮูดีเพื่อระลึกถึงการที่อัลลอฮฺช่วยกู้ชาติของตน ให้พ้นจากการเป็นทาสในอียิปต์

อพย.12:1-27

5 ซาบูรฺ 69:9

มธ.26:61; 27:40; มก.14:58; 15:29

บทที่ 1  ►  บทที่ 3

 

Share