Injil - John 19

ปีลาต​จึง​ให้​เอา​ท่านอี‍ซา​ไป​โบย‍ตี และ​พวก​ทหาร​ก็​เอา​หนาม​สาน​เป็น​มง‌กุฎ​สวม​ศีรษะ​ของ​ท่าน และ​ให้​ท่าน​สวม​เสื้อ​สี‍ม่วง แล้ว​พวก​เขา​ก็​มา​หา​ท่าน​พูด​ว่า “ข้า​แต่​กษัตริย์​ของ​ยา‌ฮู‌ดี ขอ​ทรง​พระ‍เจริญ” แล้ว​พวก​เขา​ก็​ตบ​หน้า​ท่าน ปีลาต​ก็​ออก​ไป​อีก​และ​กล่าว​กับ​พวก​เขา​ว่า “นี่‍แน่ะ เรา​พา​เขา​ออก​มา​มอบ​ให้​พวก​ท่าน เพื่อ​ให้​พวก​ท่าน​รู้​ว่า​เรา​ไม่​พบ​ความ​ผิด​อะไร​ใน​ตัว‍เขา​เลย” ท่านอี‍ซา​จึง​ออก​มา สวม​มง‌กุฎ​ทำ​ด้วย​หนาม​และ​สวม​เสื้อ​สี‍ม่วง ปีลาต​กล่าว​กับ​พวก​เขา​ว่า “เขา​อยู่​ที่​นี่​แล้ว” เมื่อ​พวก​ผู้‍นำ​ทาง​ศาส‌นา​และ​พวก​เจ้า‍หน้า‍ที่​เห็น​ท่าน พวก​เขา​ก็​ร้อง​อื้อ‍อึง​ว่า “ตรึง​เขา​เสีย ตรึง​เขา​เสีย” ปีลาต​กล่าว​กับ​เขา​ว่า “พวก​ท่าน​จง​พา​เขา​ไป​ตรึง​เอา​เอง เพราะ​เรา​ไม่​เห็น​ว่า​เขา​มี​ความ​ผิด​เลย” พวก​ยา‌ฮู‌ดี​ตอบ​ปีลาต​ว่า “เรา​มี​กฎ‍หมาย และ​ตาม​กฎ‍หมาย​นั้นนะ เขา​สม‍ควร​ตาย เพราะ​เขา​ตั้ง​ตัว​เป็นผู้เท่าเทียมกับอัลลอฮฺ​” เมื่อ​ปีลาต​ได้​ยิน​อย่าง​นั้น​เขา​ก็​ตก‍ใจ​กลัว​มาก​ขึ้น เขา​เข้า​ไป​ใน​วัง​ของ​เจ้าเมืองอีก​และ​ถามท่านอี‍ซา​ว่า “เจ้า​มา​จาก​ไหน?” แต่​ท่านอีซา​ไม่​ตอบ​อะไร 10 ปีลาต​จึง​ถาม​อีก​ว่า “เจ้า​จะ​ไม่​พูด​กับ​เรา​หรือ? เจ้าไม่​รู้​หรือ​ว่า​เรา​มี​อำ‌นาจ​ที่​จะ​ปล่อย​หรือ​ตรึงเจ้าที่​กาง‌เขน​ก็​ได้?” 11 ท่านอี‍ซา​ตอบ​ว่า “ท่าน​จะ​ไม่​มี​อำ‌นาจ​เหนือ​เรา​นอก‍จาก​เบื้อง‍บน​จะ​ประทาน​ให้​แก่​ท่าน​เพราะ​เหตุ‍นี้​คน​ที่​มอบ​เรา​ไว้​กับ​ท่าน​จึง​มี​ความ​ผิด​มาก​กว่า​ท่าน”

12 ตั้ง‍แต่​นั้น​ปีลาต​ก็​หา​โอ‌กาส​ที่​จะ​ปล่อยท่าน​อี‍ซา แต่​พวก​ยา‌ฮู‌ดี​ร้อง​อื้อ‍อึง​ว่า “ถ้า​ท่าน​ปล่อย​ชาย​คน​นี้ ท่าน​ก็​ไม่​ใช่​มิตร​ของ​ซีซาร์ ทุก‍คน​ที่​ตั้ง​ตัว​เป็น​กษัตริย์​ก็​ต่อ‍ต้าน​ซีซาร์” 13 เมื่อ​ปีลาต​ได้​ยิน​อย่าง​นั้น​เขา​จึง​พาท่าน​อี‍ซา​ออก​มา แล้ว​นั่ง​บัล‌ลังก์​พิ‌พาก‌ษา​ตรง​ที่​ที่​เรียก‍ว่า ลาน‍ปู‍ศิลา ภา‌ษา​ฮีบรู​เรียก​ว่า กับ‌บา‌ธา 14 วัน​นั้น​เป็น​วัน​เตรียม​ปัส‌กา เวลา​ประ‌มาณ​เที่ยง เขา​พูด​กับ​พวก​ยา‌ฮู‌ดี​ว่า “นี่​คือ​กษัตริย์​ของ​พวก​ท่าน” 15 พวก​ยาฮูดี​ร้อง​อื้อ‍อึง​ว่า “เอา​มัน​ไป เอา​มัน​ไป เอา​ไป​ตรึง​ที่​กาง‌เขน” ปีลาต​พูด​กับ​พวก​เขา​ว่า “จะ​ให้​เรา​ตรึง​กษัตริย์​ของ​พวก​ท่าน​หรือ?” พวก​ผู้‍นำ​ทาง​ศาส‌นา​ตอบ​ว่า “เรา​ไม่​มี​กษัตริย์​อื่น​นอก​จาก​ซีซาร์” 16 แล้ว​ปีลาต​ก็​มอบ​ท่านอี‍ซา​ให้​พวก​เขา​นำ​ไป​ตรึง​ที่​กาง‌เขน

การ​ตรึงท่าน​อี​ซา​ที่​กาง‌เขน

(มธ.27:32-44; มก.15:21-32; ลก.23:26-43)

พวก​ทหาร​จึง​พา​ท่านอี​ซา​ไป 17 และ​ท่าน​ได้​แบก​กาง‌เขน​ของ​ท่าน​ไป​ยัง​ที่​ที่​เรียก​ว่า กะ‌โหลก​ศีรษะ ภา‌ษา​ฮีบรู​เรียก​ว่า กล‌โก‌ธา 18 ที่‍นั่น​พวก​เขา​ตรึง​ท่านอี‍ซา​ไว้​ที่​กาง‌เขน​พร้อม​กับ​ชาย​อีก​สอง​คน คน​ละ​ข้าง โดย​ที่​ท่าน​อยู่​ตรงกลาง 19 ปีลาต​ให้​เขียน​ป้าย​ติด​ไว้​บน​กาง‌เขน​อ่าน​ว่า “อีซา​ชาว​นัซรอฮฺ​กษัตริย์​ของ​ยา‌ฮู‌ดี” 20 พวก​ยา‌ฮู‌ดี​จำ‌นวน​มาก​ได้​อ่าน​ป้าย​นี้ เพราะ​ที่​ที่​เขา​ตรึง​ท่านอี‍ซา​นั้น​อยู่​ใกล้​กับ​กรุง ป้าย​นั้น​เขียน​เป็น​ภา‌ษา​ฮีบรู ภา‌ษา​ลา‌ติน และ​ภาษา​กรีก 21 พวก​ผู้‍นำ​ทาง​ศาส‌นา​ของ​พวก​ยา‌ฮู‌ดี​จึง​เรียน​ปีลาต​ว่า “อย่า​เขียน​ว่า ‘กษัตริย์​ของ​ยา‌ฮู‌ดี’ แต่​เขียน​ว่า ‘คน​นี้​บอก​ว่า “เรา​เป็น​กษัตริย์​ของ​ยา‌ฮู‌ดี’ ” 22 ปีลาต​ตอบ​ว่า “อะไร​ที่​เรา​เขียน​แล้ว​ก็​แล้ว​ไป”

23 เมื่อ​พวก​ทหาร​ตรึง​ท่านอี‍ซา​ไว้​ที่​กาง‌เขน​แล้ว พวก​เขา​ก็​เอา​เสื้อ​ของ​ท่าน​มา​แบ่ง​ออก​เป็น​สี่​ส่วน ให้​ทหาร​คน​ละ​ส่วน เว้น​แต่​เสื้อชั้น​ใน เสื้อชั้น​ใน​นั้น​ไม่​มี​ตะ‌เข็บ ทอ​เป็น​ผืน​เดียว​ตลอด 24 เพราะ​ฉะนั้น​พวก​เขา​จึง​ปรึก‌ษา​กัน​ว่า “เรา​อย่า​ฉีก​แบ่ง​กัน​เลย แต่​ให้​เรา​จับ​ฉลาก​กัน จะ​ได้​รู้​ว่า​ใคร​จะ​ได้​เป็น​เจ้า‍ของ” ทั้ง‍นี้​เพื่อ​ให้​เป็น​จริง​ตามข้อ​คัมภีร์บริสุทธิ์​ที่​ว่า

“เขา​เอา​เสื้อ​ผ้า​ของ​ข้า‍พระ‍องค์​มา​แบ่ง​กัน

ส่วน​เครื่อง​นุ่ง‍ห่ม​ของ​ข้า‍พระ‍องค์​นั้น​เขา​ก็​จับฉลาก​กัน” 1

พวก​ทหาร​ก็ทำ​กัน​อย่าง​นี้ 25 ส่วนคน​ที่​ยืน​อยู่​ข้าง​กาง‌เขน​ของ​ท่านอี‍ซา​นั้น​มี​มาร‌ดา​กับ​น้า‍สาว​ของ​ท่าน มัรฺ‌ยัม​ภรร‌ยา​ของ​เคล‌โอ‌ปัส​และ​มัรฺ‌ยัม​ชาว​มัก‌ดา‌ลา 26 เมื่อ​ท่านอี‍ซา​เห็น​มาร‌ดา​ของ​ท่าน และ​สา‌วก​คน​ที่​ท่าน​รัก​ยืน​อยู่​ใกล้ๆ ท่าน​จึง​กล่าว​กับ​มาร‌ดา​ของ​ท่าน​ว่า “แม่​ครับ รับเขา​เป็น​ลูก​ด้วย” 27 แล้ว​ท่าน​ก็​กล่าว​กับ​สา‌วก​คน​นั้น​ว่า “รับ​นาง​เป็น​แม่​ด้วย” แล้ว​สา‌วก​คน​นั้น​ก็​รับ​มารดา​ของ​ท่าน​มา​อยู่​ใน​บ้าน​ของ​ตน​ตั้ง‍แต่​นั้น​มา

การ​เสีย​ชีวิต​ของท่าน​อี‍ซา

(มธ.27:45-56; มก.15:33-41; ลก.23:44-49)

28 หลัง‍จาก​นั้นท่านอี‍ซา​ก็​ทราบ​ว่า​ทุก​สิ่ง​สำ‌เร็จ​แล้ว และ​เพื่อ​ให้​เป็น​จริง​ตาม​ข้อคัมภีร์บริสุทธิ์​2 ท่าน​จึง​กล่าว​ว่า “เรา​กระ‌หาย​น้ำ” 29 ที่​นั่น​มี​ภาชนะ​ใส่​น้ำ‍องุ่น​หมัก​วาง​อยู่ พวก​เขา​จึง​เอา​ฟอง‍น้ำ​ชุบ​น้ำ‍องุ่น​หมัก​นั้น​ใส่​ปลาย​กิ่ง​ไม้​หุ‌สบ ชู​ขึ้น​ให้​ถึง​ริม​ฝี‍ปาก​ของ​ท่าน 30 เมื่อท่าน​อี‍ซา​รับ​น้ำ​องุ่น​หมัก​แล้ว ท่าน​จึง​กล่าว​ว่า “สำ‌เร็จ​แล้ว” และ​ก้ม​ศีรษะ​ลง​เสีย​ชี‍วิต

เขา​แทง​สี‍ข้าง​ของ​ท่านอี‍ซา

31 วัน​นั้น​เป็น​วัน​เตรียม พวก​ยา‌ฮู‌ดี​จึง​ขอ​ปีลาต​ให้​ทุบ​ขา​ของ​คน​ที่​ถูก​ตรึง​ให้​หัก​และ​ยก​ศพ​ออก​ไป เพื่อ​ไม่​ให้​ศพ​ค้าง​อยู่​ที่​กาง‌เขน​ใน​วัน​บริ‌สุทธิ์ (เพราะ​วัน​บริ‌สุทธิ์​นั้น​เป็น​วัน​ใหญ่) 32 ดัง​นั้น พวก​ทหาร​จึง​มา​ทุบ​ขา​ของ​คน​แรก​และ​ขา​ของ​อีก​คน​ที่​ถูก​ตรึง​อยู่​กับ​ท่าน 33 แต่​เมื่อ​มา​ถึง​ท่านอี‍ซา​และ​เห็น​ว่า​ท่าน​เสีย​ชี‍วิต​แล้ว พวก​เขา​จึง​ไม่​ได้​ทุบ​ขา​ของ​ท่าน 34 แต่​ทหาร​คน​หนึ่ง​เอา​ทวน​แทง​ที่​สี‍ข้าง​ของ​ท่าน และ​เลือด​กับ​น้ำ​ก็​ไหล​ออก​มา​ทัน‍ที 35 คน​ที่​เห็น​เหตุ‍การณ์​ได้​เล่า​ว่า​เขา​เห็น​อะไร โดย​เรื่อง​ที่​เขา​เล่า​นั้น​เป็น​ความ‍จริง และ​เขา​ก็​รู้​ว่า​เขา​พูด​ความ‍จริง เขา​เล่า​ให้​ฟัง​เพื่อ​พวก​ท่าน​จะ​ได้​ศรัทธา 36 เพราะ​สิ่ง​เหล่า‍นี้​เกิด​ขึ้น​เพื่อ​ให้​เป็น​จริง​ตาม​ข้อคัมภีร์บริสุทธิ์​ที่​ว่า “กระ‍ดูก​ของ​ท่าน​จะ​ไม่​หัก​สัก​ชิ้น​เดียว”3 37 และ​ยัง​มี​ข้อคัมภีร์บริสุทธิ์​อีก​ข้อ​หนึ่ง​เขียน​ว่า “พวก​เขา​จะ​มอง​ดู​ท่าน​ผู้​ที่​เขา​แทง” 4

การ​ฝัง​ศพ​ของท่าน​อี‍ซา

(มธ.27:57-61; มก.15:42-47; ลก.23:50-56)

38 หลัง‍จาก​นั้น ยู‌สุฟ​จาก​อาริ‌มา‌เธีย​ซึ่ง​เป็น​สา‌วก​ลับๆ ของ​ท่านอี‍ซา​เนื่อง​จาก​กลัว​พวก​ยา‌ฮู‌ดี ก็​มา​ขอ​ศพ​ของ​ท่านอี‍ซา​จาก​ปีลาต และ​ปีลาต​ก็​อนุ‌ญาต ยู‌สุฟ​จึง​มา​นำ​ศพ​ของ​ท่าน​ไป 39 นิ‌โค‌เด‌มัส​คน​ที่​ตอน‍แรก​เคย​ไป‍หา​ท่าน​ใน​เวลา​กลาง‍คืน​นั้น5ก็​มา เขา​นำ​เครื่อง​หอม​ผสม​คือ​มด‌ยอบ​กับ​กฤษ‌ณา​หนัก​ประ‌มาณ​สาม​สิบ​กิโล‌กรัม​มา​ด้วย 40 เขา​ทั้ง​สอง​นำศพ​ของ​ท่านอี‍ซา​มา แล้ว​เอา​ผ้า‍ป่าน​กับ​เครื่อง​หอม​พัน​ศพ​นั้น​ตาม​ธรรม‌เนียม​ฝัง​ศพ​ของ​พวก​ยา‌ฮู‌ดี 41 ใน​บริ‌เวณ​ที่​ท่าน​ถูก​ตรึง​นั้น​มี​สวน​แห่ง​หนึ่ง ใน​สวน​นั้น​มี​อุโมงค์​ฝัง​ศพใหม่​ที่​ยัง​ไม่​ได้​ฝัง​ศพ​ใคร​เลย 42 เนื่อง​จาก​วัน​นั้น​เป็น​วัน​เตรียม​ของ​พวก​ยา‌ฮู‌ดี​และ​เพราะ​อุโมงค์นั้น​อยู่​ใกล้ เขา​จึง​บรรจุ​ศพ​ของ​ท่านอี‍ซา​ไว้​ที่​นั่น


1 ซาบูรฺ 22:18

2 ซาบูรฺ 69:21; 22:15

3 อพย.12:46; กดว.9:12; ซาบูรฺ 34:20

4 ศคย.12:10; วว.1:7

5 ยะหฺยา 3:1-2

บทที่ 18  ►  บทที่ 20

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.