Injil - John 18

การ​ทรยศ​และ​การ​จับ‍กุม​ท่านอี‍ซา

(มธ.26:47-56; มก.14:43-50; ลก.22:47-53)

เมื่อ​ท่านอี‍ซากล่าว​อย่าง​นี้​แล้ว ท่าน​ก็​ออก​ไป​กับ​พวก​สา‌วก​ของ​ท่าน ข้าม​ห้วย​ขิด‌โรน​ไป​ยัง​สวน​แห่ง​หนึ่ง ท่าน​เข้า​ไป​ใน​สวน​นั้น​กับ​พวก​สา‌วก ยูดาส​คน​ที่​จะ​ทรยศ​ท่าน​ก็​รู้‍จัก​สวน​นั้น​ด้วย เพราะ‍ว่า​ท่านอี‍ซา​กับ​พวก​สา‌วก​เคย​มา​พบ​กัน​ที่​นั่น​บ่อยๆ ยูดาส​นำ​พวก​ทหาร​โรมัน​กับ​เจ้า‍หน้า‍ที่​มา​จาก​พวก​ผู้‍นำ​ทาง​ศาส‌นา​และ​พวก​ฟา‌ริสี พวก​เขา​ถือ​ตะ‌เกียง คบไฟ และ​อา‌วุธ​ไป​ที่​นั่น​ด้วย ท่านอี‍ซา​ทราบ​ทุก‍สิ่ง​ที่​จะ​เกิด​ขึ้น​กับ​ท่าน ท่าน​จึง​ออก​ไป​ถาม​เขา​ว่า “พวก​ท่าน​มา​หา​ใคร?” เขา​ตอบ​ท่าน​ว่า “มา​หา​ท่านอีซา​ชาว​นัซรอฮฺ” ท่านอี‍ซา​ตอบ​พวก​เขา​ว่า “เรา​เป็น​ผู้​นั้น” ยูดาส​คน​ที่​ทรยศ​ท่าน​ก็​ยืน​อยู่​กับ​คน​เหล่า​นั้น เมื่อ​ท่าน​กล่าว​กับ​พวก​เขา​ว่า “เรา​เป็น​ผู้​นั้น” เขา​ก็​ถอย​หลัง​และ​ล้ม‍ลง​ที่​ดิน ท่าน​ถาม​เขา​อีก​ว่า “พวก​ท่าน​มา​หา​ใคร?” เขา​ตอบ​ว่า “มา​หา​ท่านอีซา​ชาว​นัซรอฮฺ” ท่านอี‍ซา​ตอบ​ว่า “เรา​บอก​ท่าน​แล้ว​ว่า​เรา​เป็น​ผู้​นั้น ถ้า​ท่าน​ตาม‍หา​เรา​ก็​จง​ปล่อย​คน​เหล่า​นี้​ไป​เถิด” ทั้ง‍นี้​เพื่อ​ให้​เป็น​จริง​ตาม​ถ้อย‍คำ​ที่​ท่าน​กล่าว​ว่า “คน​เหล่า‍นั้น​ซึ่ง​พระ‍องค์​ประ‌ทาน​แก่​ข้า‍พระ‍องค์​ไม่‍ได้​เสีย​ไป​สัก​คน​เดียว” 10 ซีโมน‍เป‌โตร​มี​ดาบ​จึง​ชัก​ออก​ฟัน​ทาส​คน​หนึ่ง​ของ​พวก​ผู้‍นำ​ทาง​ศาส‌นา​ถูก​หู​ข้าง‍ขวา​ขาด ทาส​คน​นั้น​ชื่อ​มัล‌คัส 11 ท่านอี‍ซา​กล่าว​กับ​เป‌โตร​ว่า “จง​เอา​ดาบ​ใส่​ฝัก​เสีย เรา​จะ​ไม่​รับ​ความ​ทร‌มาน​นี้1 ที่องค์อุปถัมภ์​ประ‌ทาน​แก่​เรา​หรือ?”

ท่านอี‍ซา​ขณะ​อยู่​ต่อ​หน้า​หัวหน้า​ทาง​ศาส‌นา

(มธ.26:57-58; มก.14:53-54; ลก.22:54)

12 พวก​พล‍ทหาร​กับ​นาย‍ทหาร​และ​เจ้า‍หน้า‍ที่​ของ​พวก​ยา‌ฮู‌ดี จึง​จับท่าน​อี‍ซา​มัด​ไว้ 13 แล้ว​พา​ท่าน​ไป​หา​อัน‌นาส​ก่อน เพราะ​อัน‌นาส​เป็น​พ่อ‍ตา​ของ​คา‌ยา‌ฟาส​ซึ่ง เป็น​หัวหน้าทาง​ศาส‌นา​ใน​ปี​นั้น 14 คา‌ยา‌ฟาส​คน​นี้​แหละ​ที่​แนะ‍นำ​พวก​ยา‌ฮู‌ดี​ว่า ควร​ให้​คน​หนึ่ง​ตาย​แทน​ประ‍ชา‌ชน2

เป‌โตร​ปฏิ‌เสธท่าน​อี‍ซา

(มธ.26:69-70; มก.14:66-68; ลก.22:55-57)

15 ซีโมน‍เป‌โตร​กับ​สา‌วก​อีก​คน​หนึ่ง​ติด​ตามท่าน​อี‍ซา​ไป แต่​เพราะ​สา‌วก​คน​นั้น​รู้‍จัก​กับ​หัวหน้าทาง​ศาส‌นา เขา​จึง​เข้า​ไป​กับ​ท่านอี‍ซา​จน​ถึง​ลาน‍บ้าน​ของ​หัวหน้าทาง​ศาส‌นา 16 แต่​เป‌โตร​ยืน​อยู่​ข้าง‍นอก​ริม​ประตู สา‌วก​อีก​คน​หนึ่ง​นั้น​ที่​รู้‍จัก​กับ​หัวหน้าทาง​ศาส‌นา​จึง​ออก​ไป​พูด​กับ​หญิง​ที่​เฝ้า​ประตู​แล้ว​พา​เป‌โตร​เข้า​ไป 17 ผู้‍หญิง​คน​ที่​เฝ้า​ประตู​ถาม​เป‌โตร​ว่า “ท่าน​ก็​เป็น​คน​หนึ่ง​ใน​พวก​สา‌วก​ของ​คน​นั้น​ด้วย​ไม่​ใช่​หรือ?” เขา​ตอบ​ว่า “ไม่​ใช่” 18 พวก​ทาส​กับ​เจ้า‍หน้า‍ที่​ก็​ยืน​อยู่​ที่​นั่น เอา​ถ่าน​มา​ก่อ​ไฟ​เพราะ​อา‌กาศ​หนาว แล้ว​ก็​ยืน​ผิง​ไฟ​กัน เป‌โตร​ก็​ยืน​ผิง​ไฟ​อยู่​กับ​เขา​ด้วย

หัวหน้า​ทาง​ศาส‌นา​สอบ‍สวน​ท่านอี‍ซา

(มธ.26:59-66; มก.14:55-64; ลก.22:66-71)

19 หัวหน้า​ทาง​ศาส‌นา​ก็​ถาม​ท่านอี‍ซา​ถึง​พวก​สา‌วก​ของ​ท่าน​และ​คำ‍สอน​ของ​ท่าน 20 ท่านอี‍ซา​ตอบ​เขา​ว่า “เรา​กล่าว​ให้​ทุกคน​ฟัง​โดย​เปิด​เผย เรา​สั่ง‍สอน​เสมอ​ทั้ง​ใน​ธรรม‍ศาลา​และ​ใน​บริเวณ​วิหารที่​พวก​ยา‌ฮู‌ดี​เคย​ชุม‌นุม​กัน เรา​ไม่​ได้​สอน​สิ่ง​ใด​อย่าง​ลับๆ เลย 21 ท่าน​ถาม​เรา​ทำไม? จง​ถาม​คน​ที่​ฟัง​เรา​ว่า เรา​พูด​อะไร​กับ​พวก​เขา เขา​รู้​ว่า​เรา​สอน​อะไร” 22 เมื่อ​ท่านอี‍ซา​กล่าว​อย่าง‍นั้น​แล้ว เจ้า‍หน้า‍ที่​คน​หนึ่ง​ที่​ยืน​อยู่​ที่​นั่น​ก็​ตบ​หน้า​ท่าน​แล้ว​พูด​ว่า “เจ้า​ตอบ​หัวหน้าทาง​ศาส‌นา​อย่าง​นั้น​หรือ?” 23 ท่านอี‍ซา​ตอบ​เขา​ว่า “ถ้า​เรา​พูด​ผิด​ก็​จง​เป็น​พยาน​ใน​สิ่ง​ที่​ผิด​นั้น แต่​ถ้า​เรา​พูด​ถูก ท่าน​ตบ​เรา​ทำไม?” 24 อัน‌นาส​จึง​ให้​พา​ท่านอี‍ซา​ซึ่ง​ถูก​มัด​อยู่​ไป​หา​คา‌ยา‌ฟาส​หัวหน้าทาง​ศาส‌นา

เป‌โตร​ปฏิ‌เสธ​ท่านอี‍ซา​อีก

(มธ.26:71-75; มก.14:69-72; ลก.22:58-62)

25 ขณะ​นั้น​ซีโมน‍เป‌โตร​กำ‌ลัง​ยืน​ผิง‍ไฟ​อยู่ คน​พวก​นั้น​ถาม​เป‌โตร​ว่า “เจ้า​ก็​เป็น​สา‌วก​ของ​คน​นั้น​ด้วย​ไม่​ใช่​หรือ?” เป‌โตร​ปฏิ‌เสธ​ว่า “ไม่​ใช่” 26 ทาส​คน​หนึ่ง​ของ​หัวหน้าทาง​ศาส‌นา ซึ่ง​เป็น​ญาติ​กับ​คน​ที่​เป‌โตร​ฟัน​หู​ขาด​ก็​ถาม​ว่า “ข้า​เห็น​เจ้า​กับ​คน​นั้น​ใน​สวน​ไม่​ใช่​หรือ?” 27 เป‌โตร​ปฏิ‌เสธ​อีก​ครั้ง​หนึ่ง และ​ใน​ทัน‍ใด​นั้น​ไก่​ก็​ขัน

ท่านอี‍ซา​ขณะ‍อยู่​ต่อ​หน้า​เจ้าเมืองปีลาต

(มธ.27:1-2,11-14; มก.15:1-5; ลก.23:1-5)

28 แล้ว​พวก​เขา​ก็​พา​ท่านอี‍ซา​ออก​จาก​บ้าน​ของ​คา‌ยา‌ฟาส​ไป​ยัง​วัง​ของ​เจ้าเมือง ขณะ‍นั้น​เป็น​เวลา​เช้า‍ตรู่ พวก​เขา​เอง​ไม่​ได้​เข้า​ไป​ใน​วัง​ของ​เจ้าเมืองนั้น เพื่อ​ไม่​ให้​เป็น​มล‌ทิน​และ​จะ​ได้​กิน​ปัส‌กา​ได้ 29 ปีลาต​จึง​ออก​มา​หา​พวก​เขา แล้ว​ถาม​ว่า “พวก​ท่าน​มี​เรื่อง​อะไร​มา​ฟ้อง​คน​นี้?” 30 พวก​เขา​ตอบ​ท่าน​ว่า “ถ้า​เขา​ไม่​ใช่​ผู้‍ร้าย เรา​ก็​คง​จะ​ไม่​มอบ​ตัว​เขา​ไว้​กับ​ท่าน” 31 ปีลาต​กล่าว​กับ​เขา​ว่า “พวก​ท่าน​จง​เอา​คน​นี้​ไป​พิ‌พาก‌ษา​ตาม​กฎ‍หมาย​ของ​ท่าน​เถิด” พวก​ยา‌ฮู‌ดี​จึง​เรียน​ท่าน​ว่า “กฎ‍หมาย​ห้าม​เรา​ประ‌หาร​ชีวิต​ใคร” 32 ทั้ง‍นี้​เพื่อ​ให้​เป็น​จริง​ตาม​ถ้อย‍คำ​ของ​ท่านอี‍ซา​ที่​กล่าว​ไว้​ว่า​ท่าน​จะ​เสีย​ชี‌วิต​อย่าง‍ไร3

33 ปีลาต​จึง​เข้า​ไป​ใน​วัง​ของเจ้าเมืองอีก และ​เรียก​ท่านอี‍ซา​มา​แล้ว​ถาม​ว่า “เจ้า​เป็น​กษัตริย์​ของ​พวก​ยา‌ฮู‌ดี​หรือ?” 34 ท่านอี‍ซา​ตอบ​ว่า “ท่าน​ถาม​อย่าง​นั้น​ตาม​ความ​เข้า‍ใจ​ของ​ท่าน​เอง หรือ​ว่า​คน​อื่น​บอก​ท่าน​ถึง​เรื่อง​ของ​เรา?” 35 ปีลาต​ตอบ​ว่า “​เรา​เป็น​ยา‌ฮู‌ดี​หรือ? ชน‍ชาติ​ของ​เจ้า​เองและ​พวก​ผู้นำ​ทาง​ศาส‌นา​มอบ​เจ้า​ไว้​กับ​เรา เจ้า​ทำ​ผิด​อะไร?” 36 ท่านอี‍ซา​ตอบ​ว่า “ราช‍อำ‌นาจ​ของ​เรา​ไม่​ได้​เป็น​ของ​โลกดุนยา​นี้ ถ้า​ราช‍อำ‌นาจ​ของ​เรา​มา​จาก​โลกดุนยา​นี้ คน​ของ​เรา​ก็​คง‍จะ​ต่อ‍สู้​ไม่​ให้​เรา​ถูก​มอบ​ไว้​ใน​มือ​ของ​พวก​ยา‌ฮู‌ดี แต่​ราช‍อำ‌นาจ​ของ​เรา​ไม่​ได้​มา​จากโลก​ดุนยา​นี้” 37 ปีลาต​จึง​พูด​กับ​ท่านอี‍ซา​ว่า “ถ้า​อย่าง​นั้น​เจ้า​ก็​เป็น​กษัตริย์​น่ะ​ซี” ท่านอี‍ซา​ตอบ​ว่า “ท่าน​พูด​ว่า​เรา​เป็น​กษัตริย์ เพราะ​เหตุ​นี้​เรา​จึง​เกิด​มา​และ​เข้า​มา​ในโลก​ดุนยา เพื่อ​บอก​ถึง​สัจ‌ธรรม ทุก‍คน​ที่​อยู่​ฝ่าย​สัจ‌ธรรม​ก็​ฟัง​เสียง​ของ​เรา” 38 ปีลาต​จึงถาม​ว่า “สัจ‌ธรรม​คือ​อะไร?” ท่าน อี‍ซา​ถูก​พิ‌พาก‌ษา​ให้​ประหาร​ชีวิต

(มธ.27:15-31; มก.15:6-20; ลก.23:13-25)

เมื่อ​ถาม​อย่าง‍นั้น​แล้ว​ปีลาต​ก็​ออก​ไป​หา​พวก​ยา‌ฮู‌ดี​อีก และ​บอก​เขา​ว่า “เรา​ยัง​ไม่​เห็น​ว่า​คนนี้​มี​ความ​ผิด 39 แต่​พวก​ท่าน​มี​ธรรม‌เนียม​ให้​เรา​ปล่อย​คน​หนึ่ง​ให้​แก่​ท่าน​ใน​เทศ‌กาล​ปัส‌กา ท่าน​อยาก​ให้​เรา​ปล่อย​กษัตริย์​ของ​พวก​ยา‌ฮู‌ดี​ไหม?” 40 พวก​เขา​ร้อง​ตอบ​ว่า “อย่า​ปล่อย​คน​นี้ แต่​ให้​ปล่อย​บา‌รับ‌บัส​แทน” บา‌รับ‌บัส​เป็น​ผู้​ก่อ​การ​ร้าย


1 มธ.26:39; มก.14:36; ลก.22:42

2 ยะหฺยา 11:49-50

3 ยะหฺยา 3:14; 12:32

บทที่ 17  ►  บทที่ 19

Share